Theo dõi chúng tôi
Voting

Đại sứ UAE tại Việt Nam, Đại sứ không thường trú tại CHDCND Lào H.E. Obaid Saeed Al Dhaheri

Liên hệ với Ngài Đại sứ

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC:

 • 04/2018: Được bổ nhiệm làm Đại sứ UAE tại Việt Nam, Đại sứ không thường trú tại CHDCND Lào.
 • Tại công ty Borouge, trực thuộc Tập đoàn ADNOC và Borealis (Mubadala)

Abu Dhabi, UAE:
2013 – 2018
Phó chủ tịch cấp cao.

 • Phụ trách báo cáo với Giám đốc điều hành Borouge; chịu trách nhiệm phát triển và tối ưu hóa Quản lý chất lượng toàn diện, bền vững doanh nghiệp và thương mại toàn cầu.
 • Thành viên của Nhóm Lãnh đạo Điều hành.
 • Thành viên của Ban chiến lược với ADNOC và Borealis.
 • Đại diện của UAE, ADNOC và Borouge trên các diễn đàn quốc tế.
 • Sáng tạo, hội nhập và phát triển tổ chức doanh nghiệp.
 • Phát triển và thực hiện chiến lược.
 • Quản lý hoạt động công ty bao gồm quản trị pháp lý, mô hình kinh doanh, rủi ro, biện pháp thực hiện và báo cáo tình hình hoạt động của công ty.
 • Cố vấn chiến lược về phát triển kinh doanh và thị trường quốc tế, đầu tư, tổ chức, cải tiến quy trình và phát triển công ty, chiến lược dài hạn của công ty.
 • Tạo ra giá trị và cải thiện lợi tức chi tiêu vốn đầu tư (ROCE).
 • Tham gia với các bên liên quan: Chính phủ, ngành công nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan môi trường, cơ quan tiêu chuẩn, khách hàng và nhà cung cấp, học viện,...
 • Vận động cho ngành công nghiệp và sản phẩm hóa dầu.
 • Phát triển chiến lược quan hệ thương mại của UAE trong WTO và ngành công nghiệp hóa dầu toàn cầu.
 • Cố vấn cho Hiệp hội Hóa chất và Hóa dầu vùng Vịnh (GPCA).

2011 – 2013
Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại.

 • Phụ trách Báo cáo với Giám đốc điều hành Borouge Abu Dhabi Polymers (Borouge).
 • Hỗ trợ chiến lược và lợi ích của Borouge và ngành công nghiệp hóa dầu khu vực cùng với chính phủ UAE trên phạm vi quốc tế.

2009 – 2011
Giám đốc phụ trách các vấn đề của UAE

 • Phụ trách báo cáo với Giám đốc điều hành Borouge Abu Dhabi Polymers (Borouge).
 • Hỗ trợ chiến lược và lợi ích của Borouge với chính phủ UAE.

2007 – 2009
Quản lý hỗ trợ mua sắm.

 • Phụ trách báo cáo cho SVP Mua sắm Polymers Abu Dhabi (Borouge).
 • Phụ trách phát triển chiến lược của chức năng Đấu thầu.

CamTech Manufacturing
Dubai, UAE

 • 1998 – 2005
  Thành viên Hội đồng quản trị

Index Group
Dubai, UAE

 • 1997- 2007
  Giám đốc điều hành

GIÁO DỤC

 • 2012 Chương trình lãnh đạo toàn cầu IMD Lausanne - Thụy Sĩ
 • 1996 Cử nhân Kinh tế tại Đại học Công nghệ nhựa, California Hoa Kỳ.
 • 1990 Trường trung học Zayed, Al Ain, UAE

NGÔN NGỮ

 • Tiếng Anh, tiếng Ảrập

THÀNH VIÊN

 • Ủy ban Quốc gia UAE về Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
 • Ủy ban vận động hóa dầu và hóa chất vùng Vịnh (GPCA) cho thương mại quốc tế.

Liên hệ với Ngài Đại sứ

Các tập tin được hỗ trợ
 • PDF
 • Microsoft