Seko mums
Voting

Pašreizējā Apvienoto Arābu Emirātu vēstniece Latvijā ir Hanana Halfana Obaid Ali Al Madhani, kuras akreditācija notika 2017. gada 23. janvārī. Vēstniece ir vienīgā rezidējošā arābu valsts vēstniece Latvijā. Latvijas vēstnieks Apvienotajos Arābu Emirātos ir Atis Sjanīts, kura akreditācija notika 2019.gada 12.novembrī. A.Sjanīts ir otrais rezidējošais Latvijas vēstnieks AAE. No 2017.gada 15.oktobra Latviju Apvienotajos Arābu Emirātos pārstāvēja vēstniece Astra Kurme.

Līgumtiesiskā bāze starp abam valstīm:

  • Latvijas Republikas un Apvienoto Arābu Emirātu saprašanās memorands par abu valstu vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu – spēkā no 28.04.2017.

  • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Apvienoto Arābu Emirātu Klimata pārmaiņu un vides ministrijas saprašanās memorands par sadarbību lauksaimniecībā – spēkā no 26.02.2017.

  • Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības līgums par ekonomisko sadarbību – parakstīts 08.05.2016.

  • 2015. g. 6. maijā Briselē tika parakstīts līgums par īstermiņa vīzu prasības atcelšanu starp Eiropas Savienību un Apvienotajiem Arābu Emirātiem.

  • No 2014. g. 22. marta Latvijas pilsoņiem tiek piemērota atvieglota ieceļošanas kārtība AAE.

  • Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības nolīgums par gaisa satiksmi – spēkā no 19.06.2015.

  • Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās Protokols – spēkā no 11.06.2013.

  • Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Apvienoto Arābu Emirātu Ārlietu ministrijas protokols par politisko konsultāciju izveidošanas mehānismu - spēkā no 10.03.2013.