Sledujte nás

Velvyslanec Spojených arabských emirátů v České republice J.E. Abdulla Mohamed Almaainah

Spojte se s Velvyslancem
 • Jeho Excelence Velvyslanec Abdulla Mohamed Almaainah byl jmenován Velvyslancem Spojených arabských emirátů v České republice v září 2017. Své pověřovací listiny předal prezidentovi Miloši Zemanovi dne 24. října 2017.
 • Svou diplomatickou kariéru zahájil jako diplomatický atašé na Ministerstvu zahraničních věcí Spojených arabských emirátů v roce 1972. V roce 1973 působil na Velvyslanectví Spojených arabských emirátů v Sultanátu Omán a po dvou letech v roce 1975 zaujal pozici Chargé d’Affaires na dobu určitou do roku 1980 na Velvyslanectví Spojených arabských emirátů v Syrské arabské republice.
 • Jeho Excelence Almaainah zastával během své kariéry několik pozic. V roce 1982 nastoupil na pozici Chargé d'Affaires na Velvyslanectví Spojených arabských emirátů ve Spojeném království Libye a následně byl v roce 1984 převeden na Velvyslanectví Spojených arabských emirátů v Tuniské republice, kde vedle svých povinností na velvyslanectví zastal funkci zástupce Spojených arabských emirátů v Arabské lize. V roce 1995 byl převelen na Velvyslanectví Spojených arabských emirátů v Japonsku, kde na dobu určitou působil jako Chargé d’Affaires a následně byl povýšen do hodnosti zplnomocněného ministra.
 • V roce 2002 byl převelen na Velvyslanectví Spojených arabských emirátů v Itálii a kromě svých povinností jako Chargé d‘Affaires současně zastával funkci stálého zástupce Spojených arabských emirátů v Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO). V červenci 2004 byl povýšen na pozici zplnomocněného ministra.
 • V roce 2005 byl Jeho Excelence Almaainah jmenován na pozici Mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojených arabských emirátů v Jihokorejské republice, kde působil do roku 2011. Během tohoto období byl v červenci roku 2008 také jmenován na pozici Mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojených arabských emirátů (nerezidentní) v Korejské lidově demokratické republice.
 • V roce 2011 se Jeho Excelence stal Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Spojených arabských emirátů v Chilské republice a v roce 2016 byl jmenován na pozici Mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojených arabských emirátů (nerezidentní) v Mnohonárodnostním státu Bolívie.
 • Během své kariéry zastával velvyslanec Almaainah několik funkcí na Ministerstvu zahraničních věcí Spojených arabských emirátů a účastnil se několika zasedání Arabské ligy, v roce 1981 se zúčastnil několika diplomatických kurzů a dvou zasedání Valného shromáždění OSN (1981 a 1991).
 • Na konci svého působení v Jihokorejské republice byl velvyslanec Almaainah oceněn prezidentem Jihokorejské republiky Lee Myung Bakem Medailí první třídy (Gwang Hwa( za vynikající výsledky v diplomatických službách.
 • Jeho Excelence také obdržel od prezidentky Chilské republiky Michelle Bacheletové ocenění chilským Řádem za zásluhy ve třídě Velkého kříže – 1. Třída za rozvíjení bilaterálních vztahů.
 • V roce 1971 byl velvyslanec Almaainah poctěn navrhnout státní vlajku Spojených arabských emirátů.

Spojte se s Velvyslancem

Podporované typy souborů
 • PDF
 • Microsoft